Forretningsgrundlag

Vision

– at producere og sælge teknologi for smartere, hurtigere og sikrere dørsystemer.

Mission

– at have løbende fokus på fleksibilitet og kundetilpasning og dermed tilbyde dørsystemer af høj kvalitet og konkurrencedygtige priser baseret på omfattende knowhow, lave vedligeholdelsesomkostninger og et godt design.

Forretningsgrundlag

– at udvikle, producere og sælge manuelle og automatiske dørsystemer til rullende materiel.
– at yde en høj after sales support til vore kunder og slutbrugere.