Kvalitet

Dørsystemer i tog og busser udsættes for mange belastninger i løbet af de mange års levetid. Med designlevetider på op til 25-30 år for et tog, og typisk 10-12 år for busser kombineret med Just-In-Time levering, så er holdbarhed og kvalitet et nøgleord for FERRO. Derfor udfører vi naturligvis også løbende kvalitetskontroller lige fra modtagelse af råvarer og indkøbte dele til færdig montage. Der foretages afslutningsvis en funktionskontrol, inden varen sendes.

Til styring og dokumentation af kvalitetsaktiviteterne valgte FERRO i 1996 at lade virksomheden certificere efter ISO 9001:1994 standarden og blev sidenhen i september 2002 certificeret iht ISO 9001:2000 standarden. Til at støtte kvalitetsfunktionen og sikre nødvendige input til vedligeholdelsen og udbygningen af kvalitetssystemet har vi foruden de ½-årlige audits valgt at supplere kvalitetsfunktionen med en ekstern konsulent.