Produktion & logistik

Produktion

Kernekompetencerne i FERRO’s produktion er spåntagende bearbejdning, svejsning og montage kombineret med en stor grad af fleksibilitet og fokus på at levere produkterne til kundens montagelinie i rette mænge, i rette tid og på rette sted. Og det er mere end blot en påstand – vi vil hellere end gerne bevise det!

En række strategiske komponenter fremstilles på egen maskinpark, og hvor det er fordelagtigt, har FERRO investeret i avancerede CNC-bearbejdningsmaskiner for at sikre en konkurrencedygtig og fleksibel produktion af de kritiske komponenter.

Projektorienteret serieproduktion af mange forskellige produkttyper og i meget varierende batchstørrelser stiller store krav til omstillingsevnen, hvilket især ses i montageafdelingen. Her står en række af vore meget erfarne medarbejdere for montage af delsystemerne og funktionskontrollen af hver enkelt system forud for pakning og forsendelse.

Logistik

Hos FERRO er vi vant til at arbejde sammen med store internationale virksomheder, der stiller høje krav til produktet og vor leverance som helhed. I den samlede leverance indgår såvel emballering og korrekt mærkning som en en naturlig del af en leveringsoverholdelse.

Der er således indarbejdet specifikke procedurer, der sikrer, at produkterne bliver pakket, emballeret og mærket korrekt iht. kundens ønsker og behov. Vores målsætning er en 100% leveringsoverholdelse overfor vore kunder.

Mere end 85% af alle varer bliver solgt til eksport. Krav om udarbejdelse af eksport dokumentation, oprindelses certifikater osv. kan imødekommes, og vi har en shippinguddannet salgsmedarbejder til at varetage disse opgaver.