Produktudvikling

Tid er penge for alle virksomheder. Derfor er det vigtigt at effektivisere alle processer i et projektforløb. Evnen til at skabe et effektivt udviklingsforløb er en væsentlig del af FERRO´s styrke.

Vore kvalificerede udviklingsingeniører kan på et tidligt projektstadie indgå en tæt dialog med vore kunder og optræde som en teknisk sparringspartner og idéudvikler.

Vor mangeårige erfaring muliggør, at vi kan tilbyde gennemtestede løsninger samt nye ideer, der kan testes i vort testcenter, inden produktionen opstartes. Dette muliggør, at kun de bedste ideer bliver anvendt til en egentlig serieproduktion. Derigennem holdes enhedsomkostningerne nede på et minimum og produktstandard oppe på et maksimum.

Vi kan sammen gøre Deres produkt bedre !