Montage og Service

Vore teknikere har fokus på at designe enkle og funktionelle produkter, der sikrer en hurtig og brugervenlig slutmontage tilpasset togtypen. Et effektivt montageforløb er med til at minimere kundernes omkostninger og derigennem øge deres konkurrenceevne.

Dørsystemet leveres normalt som 4 enheder bestående af dørføring, dørblade, bundstyr og en evt. monteringsskinne. Dørstyringen leveres komplet og er på forhånd funktionstestet. En hurtig og funktionel el-tilslutning sker via et multistik.

Vores projektleder og erfarne FERRO medarbejdere kommer gerne ud på montagesiten og adviserer om opsætning, driftstest og justering. Udfra kundeønske udarbejder design og udviklingsafdelingen også gerne montagevejledning og servicemanual med informationer og tips vedr. opstilling og vedligeholdelse.

Montage